en

Behandlingstilbud og priser

 
 

Behandlingstilbud

Samtaleterapi. 

Traumebehandling.

Mer informasjon om psykiske plager og ulike behandlingsmetoder kommer.

Ved behov for utredning av psykiske lidelser og ved kjente alvorlige psykiske lidelser som kan kreve medisinsk oppfølging eller innleggelse (som alvorlig depresjon, bipolar lidelse, psykose), anbefaler jeg klient å ta kontakt med fastlege for henvisning til lokal Barne- og Ungdomspsykiatrisk Poliklinikk (BUP) eller Allmennpoliklinikk (DPS). 

PRISER

Første samtale med barn/ungdom/voksen varer i 60-70 min. for å få med nødvendige bakgrunnsopplysninger/anamnese. Første samtale koster 300 kr i tillegg til vanlig pris for samtale av varighet 45 min. Ved henvisning fra fastlege betales ikke tillegg på 300 kr, og timen varer i 60-70 min.

Egne priser for uttalelser, henvisninger, epikriser, telefoner og deltagelse på møter, avtales med klient. 

Ved henvendelse og oppdrag fra privat eller offentlig instans (vedrørende klient), betales det per påbegynte 45 min., med de oppgitte priser ut fra klientens alder (barn/ungdom/voksen). Dette gjelder tid som brukes til all saksgang og kontakt; telefoner, samtaler, møter, utredninger og erklæringer. Ved behov for skriftlig avtale om gjeldende betingelser, ber jeg henvendende instans om å ta kontakt per post. 

Ved behov for oppmøtetolk, må klient dekke disse utgifter selv. 

Ved behov for å ha samtale på sykehus, er det klient som dekker reiseutgifter (buss, taxi, ferje, fly).

Jeg har ingen driftsavtale og beløp betales etter oppgitt pris. Anbefaler klient å ta kontakt med forsikringsselskap, da flere forsikringsselskaper dekker opptil 12 timer hos psykolog.

Betalingsmuligheter: 

Faktura med 14 dagers betalingsfrist. Faktura sendes per post, e-post eller sms. 

Betaling med Visa kort via iZettle.

Klient kan ikke betale kontant. 

Ved uteblivelse fra avtalt time, ønsker jeg at klient tar kontakt så vi kan bli enige om en løsning.

Samtale barn og foreldre 45 min

700

Samtale barn og foreldre 90 min

1000

Samtale ungdom 45 min

800

Samtale ungdom 90 min

1200

Samtale voksen 45 min 

900

Samtale voksen 90 min

1400

Veiledning og kurs til fagpersoner 

etter avtale