Behandlingsmuligheter 2019

21.01.2019

Samtaler til barn, ungdom og voksne. 

Det er muligheter for hjemmebesøk. 

Jeg kan være med på møter på skole, arbeidsplassen, NAV, fastlegekontor, PPT (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste), OT (Opplæringstjenesten), helsestasjonen, og andre steder. 

Om ønskelig, kan samtaler være på sykehus i forbindelse med medisinsk behandling, innleggelser eller før/etter operasjoner. 

Av behandling er det mulig å få hjelp med stressmestring, ulike former for terapi (kognitiv terapi, eksponeringstrening, traumeterapi), og støttesamtaler. 

Alle kan ha nytte av samtaler, og man trenger ikke å ha psykiske lidelser for å snakke med en psykolog.