Behandlingsmuligheter 2020

29.03.2020

Behandling i dag og en tid fremover er digital, som følge av COVID-19. 

Samtaler til barn, ungdom og voksne skjer via telefon og videokonsultasjon.

Jeg kan være med på digitale møter med skole, arbeidsplassen, NAV, fastlegekontor, PPT (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste), OT (Opplæringstjenesten), helsestasjonen, og andre steder. 

Om ønskelig, kan digitale samtaler skje når en er på sykehus i forbindelse med medisinsk behandling, innleggelser eller før/etter operasjoner. 

Av behandling er det mulig å få hjelp med stressmestring, ulike former for terapi (kognitiv terapi, eksponeringstrening, traumeterapi), og støttesamtaler.

Alle kan ha nytte av samtaler, og man trenger ikke å ha psykiske lidelser for å snakke med en psykolog.