Prisøkning

29.03.2020

Priser for timer har vært uendret fra høsten 2017 og frem til i dag. Grunnet ekstra utgifter til blant annet videokonsultasjonssystem, økes prisene i dag.

Samtale barn og foreldre 45 min økes fra 700,- til ny pris 835,-.

Samtale ungdom 45 min økes fra 800,- til ny pris 940,-

Samtale voksen 45 min økes fra 900,- til ny pris 1045,-.


Det kan være behov for økende antall samtaler til barn, unge og voksne som følge av COVID-19. Derfor er behandlingstimer og prisen derav, satt til enkelttimer.