no

Elektronisk meldingsutveksling (EDI)

29.03.2020

Fastleger og andre helseaktører kan sende EDI til meg. Dokumentasjon om deg kommer da direkte inn i journalsystemet. EDI sendes via Norsk Helsenett (NHN).

Etter avtale med deg som klient, kan jeg sende dokumentasjon til din fastlege, NAV og andre helseaktører, som er tilkoblet Norsk Helsenett. 

EDI fungerer veldig bra og øker godt samarbeid mellom oss behandlere. På denne måten sikres du at din lege og andre som bruker EDI, får oppdatert og viktig informasjon om deg. 

https://nhn.no/

https://nhn.no/helsenettet/elektronisk-meldingsutveksling-edi/

https://nhn.no/korona