NYHETER


 

Prisøkning

29.03.2020

Priser for timer har vært uendret fra høsten 2017 og frem til i dag. Grunnet ekstra utgifter til blant annet videokonsultasjonssystem, økes prisene i dag.

COVID-19

29.03.2020

Kontoret er stengt, som et forebyggende tiltak mot COVID-19. Jeg har ikke smittevernsutstyr og er derfor pålagt av Myndighetene å holde kontoret stengt.

Jeg ønsker at alle holder seg friske og tar vare på hverandre. Det er mye man kan finne på hjemme, og vi må alle passe ekstra på nå.

Fastleger og andre helseaktører kan sende EDI til meg. Dokumentasjon om deg kommer da direkte inn i journalsystemet. EDI sendes via Norsk Helsenett (NHN).