no

NYHETER


 

Det er for tiden svært mange henvisninger og henvendelser og det er vanskelig å få svart på alle.

Høsten 21

28.06.2021

Fra 30.9.21 tilbys kun telefonsamtaler og videosamtaler.

Det er mulig å få hjelp til stressmestring, livskriser, hjelp til å komme seg gjennom sorg, hjelp til å akseptere vanskelige diagnoser og helsetilstander.

Fastleger og andre helseaktører kan sende EDI til meg. Dokumentasjon om deg kommer da direkte inn i journalsystemet. EDI sendes via Norsk Helsenett (NHN).

Jeg ønsker at alle holder seg friske og tar vare på hverandre. Det er mye man kan finne på hjemme, og vi må alle passe ekstra på nå.