no

Min bakgrunn


Utdannet psykolog ved:

- Eötvös Loránd University, Budapest, Ungarn.  

- Københavns Universitet, København, Danmark.


Autorisert psykolog i 2008.

Godkjent spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi i 2015.


Arbeidserfaring fra 2006-2017:

9 år på to ulike Barne- og ungdomspsykiatriske Poliklinikker (BUP):

- Utredning og behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser (som angst, depresjon, bipolar lidelse, ADHD, PTSD, Tourettes syndrom). Oppfølging av barn med samtidige somatiske sykdommer. 

- Samarbeid med andre instanser, som fastleger, legevakt, skole, PPT, barnevern, NAV, Oppfølgingstjenesten, Rikshospitalet, og flere).

- Erfaring fra å delta i rettssaker


Over 2 år på en avdeling for Gruppeterapi:

- Behandling av voksne med plager som angst, depresjon, personlighetsforstyrrelser, traumer.

- Erfaring med spesialisterklæringer til NAV, og annet (menerstatning, utredninger, henvisninger).


Utredninger ved en allmennpoliklinikk (DPS):

- ADHD utredinnger. 


Videreutdanninger og kurs

I spesialiseringen, har jeg fullført to toårige videreutdanninger ved IAP (Institutt for aktiv psykoterapi); Klinisk barne- og ungdomspsykologi og Klinisk voksenpsykologi. I videreutdanningene har det vært fokus på:

- Utviklingsstøttende kommunikasjon og arbeid med barns relasjoner

- Lek og metaforer i psykoterapi med barn

- Kognitive metoder i arbeide med barn og ungdom

- Forståelse og behandling av traumatiserte barn og ungdom

- Barnefokuserte familiesamtaler

- Terapi og terapeutisk allianse med ungdom

- Økologisk og systemisk forståelse og intervensjoner i arbeid med ungdom og familier som har alvorlige atferdsproblemer

- Familieterapeutiske virkemidler med barn/ungdom som henvist klient

-  Integrativt perspektiv på psykiske problemer, terapi og den terapeutiske relasjonen. Faglige grunnprinsipper for en eklektisk tenkemåte i terapi

- Psykoterapi ved senvirkninger etter traumer

- Emosjonsfokusert kognitiv terapi ved depresjon

-  Individualterapi ved psykoser

-  Integrasjonsperspektiv/behandling og tilknytning/Circle of Security

- "Når samtaler med dem du står nær, går i stå"

- Akuttpsykologi- møte med mennesker i alvorlig krise

- Gestaltterapi


Andre kurs jeg har tatt de siste 10 årene er:

- ADHD hos pasienter med samtidig ruslidelse

- ADI-R (Autism Diagnostic Interview Revised)

- Autoritet og traumer (kroppsorientert psykoterapi)

- Lyst og målbevissthet (kroppsorientert psykoterapi)

- Musklenes intelligens (kroppsorientert psykoterapi)

- EMDR, trinn 1

- E-terapi og digitale helseløsninger

- Epilepsi hos barn og unge- nevrokognitive og atferdsmessige aspekter v/ Rikshospitalet

- Hva er det vi ser? Konferansen om nevropsykiatriske funksjonsforstyrrelser

- KOR- klient og resultatstyrt praksis

- Motiverende Intervju, trinn 1 og 2

- NEPSY- Nevropsykologisk/nevrokognitiv utredning av barn

- Nevroaffektiv utviklingspsykologi

- Nevropsykologi og psykiske lidelser

- Når det som skjer ikke blir integrert som erfaring- Dissosiasjon og relasjonstraumer- med vekt på vold og seksuelle overgrep

- Opplæring for psykologer som skal være med i forsøksordningen som gir psykologer i Telemark og Akershus rett til å dokumentere arbeidsuførhet (sykemelde)

- Opplæring i bruk av Coping Cat (evidensbasert terapi for barn og unge med angst)

- Oppmerksomhetssvikt (ADD) og læringsstiler

- Resilience in Development: Stability and Change v/ Ann Masten

- M.I.N.I. (Mini Internasjonalt Nevropsykiatrisk Intervju)

- SCID-II. Diagnostikk av pasienter med personlighetsforstyrrelser

- Sakkyndighet, rettpsykologi og ekspertrollen v/ Grøndahl

- Suicidalvurderinger v/ Dr.med. Mehlum

-  WISC-III (evnetest)

- Hvordan skrive journal? 

  Tilknyttet følgende organisasjoner:


  • Forening for psykologer i privat praksis (FPP).
  • EuroPsy
  • Norsk Psykologforening


  Sertifisert psykolog i EuroPsy 22.06.11.

  About EuroPsy:

  EuroPsy is the European qualification standard for psychologists.
  EuroPsy supplements national standards and helps the public to identify whether a psychologist can be considered competent to practice in a particular area.
  EuroPsy is awarded to psychologists who meet a list of educational and professional requirements.
  EuroPsy is being implemented throughout Europe as from 2010.
  EuroPsy has been established by the European Federation of Psychologists' Associations (EFPA).


  Inspirasjon

  Irvin Yalom er en amerikansk psykiater og forfatter, som hele tiden har inspirert meg i møter med mennesker. Anbefaler alle å lese hans bøker.