no

Behandlingstilbud og priser

 
 

Behandlingstilbud

Samtaleterapi. 

Det er ikke uvanlig at man opplever å være nervøs når man skal møte en psykolog første gang. Tanker om det man vil snakke om, om det går bra å si det, om det er alvorlig nok, hva man skal starte med osv. er vanlige tanker å ha. Noen venter lenge med å møte opp til den første timen. 

Det kan være uvant å være i fokus. I samtaler med en psykolog kan man bli tryggere på seg selv. 

Med en psykolog kan man snakke om alt. En psykolog har taushetsplikt. En psykolog tåler å høre om alt.


Kognitiv terapi og eksponeringstrening. 

- Har du en redsel som plager deg veldig i hverdagen? Edderkoppfobi, flyskrekk, høyder, gå i butikk, ta buss, snakke med mennesker og lignende? 

- Føler du deg trist, deppa, nervøs eller sover dårlig?

- Har du plager med hjertebank, svette hender, dårlig mage, hodepine, pusteproblemer, som ikke kommer av somatisk sykdom? 

Da kan du ha en psykisk lidelse og du kan få hjelp med psykologisk behandling. 


Traumebehandling.

Har du opplevd vonde hendelser? Ting som du prøver å glemme, fortrenge? Vold og overgrep, ran, mobbing, naturkatastrofer, eller andre krisesituasjoner?

Da kan du ha nytte av samtaler hvor du får mer informasjon om reaksjoner som er vanlige å ha, hva som kan gjøres og om traumeterapi er noe for deg.


Utredninger

Ved behov for utredning av psykiske lidelser og ved kjente alvorlige psykiske lidelser som kan kreve medisinsk oppfølging eller innleggelse (som alvorlig depresjon, bipolar lidelse, psykose), anbefaler jeg klient å ta kontakt med fastlege for henvisning til lokal Barne- og Ungdomspsykiatrisk Poliklinikk (BUP) eller Allmennpoliklinikk (DPS). Dersom klient ønsker utredning utenom Spesialisthelsetjenesten (BUP, DPS), er det ønskelig med tett samarbeid med fastlege. 


Møter

Ved behov for deltagelse på møter bes om at samarbeidende part kan ringe meg opp via Confrere. Jeg sender link til møte i god tid før møtet starter. Confrere kan nå ha flere deltakere, slik at møter er mulige å ha digitalt.

PRISER

Første samtale med barn/ungdom/voksen varer i 60 min. for å få med nødvendige bakgrunnsopplysninger. Det er ønskelig med henvisning fra fastlege, men ikke nødvendig. 

Ved henvendelse og oppdrag fra privat eller offentlig instans (vedrørende klient), betales det per påbegynte 45 min., med de oppgitte priser ut fra klientens alder (barn/ungdom/voksen). Dette gjelder tid som brukes til telefoner, utredninger, erklæringer og møter. Ved behov for skriftlig avtale om gjeldende betingelser, ber jeg henvendende instans om å ta kontakt per post. Ved behov for oppmøtetolk, må klient dekke disse utgifter selv. Ved behov for å ha samtale på sykehus, er det klient som dekker reiseutgifter (buss, taxi, ferje, fly).

Jeg har ingen driftsavtale og beløp betales etter oppgitt pris. 

Det er mange som ønsker time etter jobb og skole. Åpningstider fremover er frem til kl 16.00. Unntaksvis settes opp timer kl 16.00 eller senere. Det er andre priser for timer etter kl 16.00 (fra 10.06.21).


Betalingsmuligheter

Jeg har en sikker tjeneste for formidling av personopplysninger og timebestilling, som også gjør at du som klient kan betale via Vipps/efaktura.

https://www.ledigpsykolog.no/110/Psykolog-spesialist-i-klinisk-barne-og-ungdomspsykologi-Christina-Norman-PORSGRUNN/

Det kan sendes faktura, etter avtale. Om institusjon ønsker at faktura sendes via EHF, informer meg gjerne på forhånd.

Vipps (nr. 531216). 

Dersom du ikke kan møte til time:

Ved sykdom er det ikke behov for legeerklæring, og det holder at du gir meg beskjed. Alle kan bli syke, eller ha syke barn/foreldre. Fint om du gir beskjed dagen før, eller om morgenen den dagen du har time. Da kan andre få muligheten til å benytte seg av timen. 

Om det er datatekniske problemer som følge av overbelastning av systemene (umulig å logge inn, bankID virker ikke, nettside utilgjengelig), er det forståelig. 

Noen kan grue seg til å si ifra at en time ikke passer, men det er alltid best å si ifra med en gang om man vet at man ikke kan møte. 

Samtale barn og foreldre 45 min

1100

Samtale ungdom/voksen 45 min 

1100