Behandlingstilbud og priser

 
 

Behandlingstilbud

Samtaleterapi. 

Det er ikke uvanlig at man opplever å være nervøs når man skal møte en psykolog første gang. Tanker om det man vil snakke om, om det går bra å si det, om det er alvorlig nok, hva man skal starte med osv. er vanlige tanker å ha. Noen venter lenge med å møte opp til den første timen. 

Det kan være uvant å være i fokus. I samtaler med en psykolog kan man bli tryggere på seg selv. 

Med en psykolog kan man snakke om alt. En psykolog har taushetsplikt. En psykolog tåler å høre om alt.


Kognitiv terapi og eksponeringstrening. 

- Har du en redsel som plager deg veldig i hverdagen? Edderkoppfobi, flyskrekk, høyder, gå i butikk, ta buss, snakke med mennesker og lignende? 

- Føler du deg trist, deppa, nervøs eller sover dårlig?

- Har du plager med hjertebank, svette hender, dårlig mage, hodepine, pusteproblemer, som ikke kommer av somatisk sykdom? 

Da kan du ha en psykisk lidelse og du kan få hjelp med psykologisk behandling. 


Traumebehandling.

Har du opplevd vonde hendelser? Ting som du prøver å glemme, fortrenge? Vold og overgrep, ran, mobbing, naturkatastrofer, eller andre krisesituasjoner?

Da kan du ha nytte av samtaler hvor du får mer informasjon om reaksjoner som er vanlige å ha, hva som kan gjøres og om traumeterapi er noe for deg.


Utredninger

Ved behov for utredning av psykiske lidelser og ved kjente alvorlige psykiske lidelser som kan kreve medisinsk oppfølging eller innleggelse (som alvorlig depresjon, bipolar lidelse, psykose), anbefaler jeg klient å ta kontakt med fastlege for henvisning til lokal Barne- og Ungdomspsykiatrisk Poliklinikk (BUP) eller Allmennpoliklinikk (DPS). Dersom klient ønsker utredning utenom Spesialisthelsetjenesten (BUP, DPS), er det ønskelig med tett samarbeid med fastlege. 


Møter

Ved behov for deltagelse på møter bes om tidspunkt noen uker i forveien. 

PRISER

Første samtale med barn/ungdom/voksen varer i 60 min. for å få med nødvendige bakgrunnsopplysninger. Det er ønskelig med henvisning fra fastlege, men ikke nødvendig. 

Ved henvendelse og oppdrag fra privat eller offentlig instans (vedrørende klient), betales det per påbegynte 45 min., med de oppgitte priser ut fra klientens alder (barn/ungdom/voksen). Dette gjelder tid som brukes til telefoner, utredninger, erklæringer og møter. Det kan være andre priser for deltagelse på møter, dersom det er møte i annen by, behov for samarbeidsmøte innen kort tid, behov for møter på kveldstid, annet akutt eller andre årsaker. Ved behov for skriftlig avtale om gjeldende betingelser, ber jeg henvendende instans om å ta kontakt per post. For klienter kan avtale gjøres i samtale.

Ved behov for oppmøtetolk, må klient dekke disse utgifter selv. 

Ved behov for å ha samtale på sykehus, er det klient som dekker reiseutgifter (buss, taxi, ferje, fly).

Jeg har ingen driftsavtale og beløp betales etter oppgitt pris.


Betalingsmuligheter: 

Faktura med 14 dagers betalingsfrist. Faktura sendes per post, e-post eller sms. 

Vipps (nr. 531216).

Kort via iZettle.

Klient kan ikke betale kontant. 


Dersom du ikke kan møte til time:

Ved sykdom er det ikke behov for legeerklæring, og det holder at du gir meg beskjed. Alle kan bli syke, eller ha syke barn/foreldre. Fint om du gir beskjed dagen før, eller om morgenen den dagen du har time. Da kan andre få muligheten til å benytte seg av timen. 

Om time avlyses 4 timer før eller det ikke gis beskjed, må timen betales i sin helhet.  

Om flere timer ikke passer grunnet skole eller jobb, gi beskjed om andre tidspunkter som passer bedre. 

Noen kan grue seg til å si ifra at en time ikke passer, men det er alltid best å si ifra med en gang om man vet at man ikke kan møte. 

Samtale barn og foreldre 45 min

700

Samtale barn og foreldre 90 min

1000

Samtale ungdom 45 min

800

Samtale ungdom 90 min

1200

Samtale voksen 45 min 

900

Samtale voksen 90 min

1400

Samtale voksen 120 min

1850

Samtale/hjemmebesøk 180-200 min

2800

Hjemmebesøk inntil 5 timer 

5400

Uttalelser- se under Priser